Natjecanje Hrvatska AI liga 2020/2021

1. ORGANIZATORI

2. FAZE NATJECANJA

2.1. Natjecanje će se održati u dvije faze:

  • FAZA 1. Instance segmentation dupina od 18. veljače do 4. lipnja 2021.
  • FAZA 2. Dolphin recognition do 5. lipnja do 3. rujna 2021.

3. PRIJAVA NA NATJECANJE

3.1. Natjecatelji moraju imati minimalno 16 godina.

3.2. Natjecatelji se prijavljuju putem sustava programske bilježnice dostupne na GitHub-u na poveznici https://github.com/cro-ai-league/dolphins-recognition-challenge. Prilikom prijave obavezno je navesti opće podatke (ime, prezime, e-mail).

3.3. Natjecatelji se prijavljuju pojedinačno.

3.4. Prijave za sudjelovanje otvorene su za vrijeme trajanja pojedine faze.

3.5. Svaki sudionik može prijaviti najviše 10 modela u svakoj fazi natjecanja, odnosno u svakoj fazi samo najboljih 10 modela po rezutatu na validacijskom skupu podataka će ući u finalno bodovanje koje će napraviti organizator koristeći neobjavljeni, testni skup podataka.

3.6 U svakoj fazi natjecanja natjecatelji će biti rangirani po rezultatu prijavljenih modela na sljedeći način:

Pozicija broj bodova
1. 100
2. 90
3. 80
4. 70
5. 60
6. 55
7. 50
8. 45
9. 40
10. 35
11-20. 30
21-30. 20
31-40. 10
41-50. 5
50-100. 2
101.- 1

3.7 Ukupni broj bodova natjecatelja je zbroj bodova natjecatelja po fazama.

3.8 Završna top lista lige biti će napravljena po razredima srednjih škola, godinama dodiplomskog i diplomskg studija i te jedna za sve ostale natjecatelje, tj. ukupno će biti 10 različitih završnih top listi (četiri za srednje škole, tri za dodiplomski i dvije za diplomski studij).

4. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

4.1. Rješenje će biti evaluirano na testnom skupu podataka koji nije dostupan natjecateljima i krajnji poredak će biti rezultat modela po zadanom kriteriju za svaku fazu na tom skupu podataka. Rezultati dobiveni u toku natjecanja služit će za orijentaciju, ali nikako neće biti kriterij za krajnji plasman.

4.2 U tijeku natjecanja, organizator može povećati broj dostupnih fotografija za izradu modela ukoliko se za to pokaže potreba ili ukoliko budu bile dostupne dodatne obrađene fotografije.

5. POBJEDNICI NATJECANJA I NAGRADE

5.1 Po tri najbolje rangiranih natjecatalja po završnoj listi, od ukupno deset završnih listi po točki 3.8, biti će nagrađeno medaljama.

5.2 Sponzori natjecanja mogu, ali ne moraju, ponuditi najbolje rangiranim natjecateljima stručne prakse, što će uvelike ovisiti o razvoju epidemiološke situacije.

6. VLASNIŠTVO NAD FOTOGRAFIJAMA

6.1. Natjecatelji prihvaćanjem ovih uvjeta potvrđuju da su upoznati da su fotografije stavljene na raspolaganje u svrhu ovog natjecanja isključivo vlasništvo Instituta Plavi svijet.

6.2. Natjecatelji se obvezuju da će fotografije koristiti isključivo u okviru ovog natjecanja i da će ih po završetku natjecanja nepovratno obrisati.

7. VLASNIŠTVO NAD REZULTATIMA NATJECANJA

7.1. Natjecatelji prihvaćanjem ovih Pravila potvrđuju da su svjesni da je Natjecanje humanitarnog karaktera.

7.2. Natjecatelji Plavom svijetu u cijelosti odobravaju reproduciranje računalnog programa što uključuje i učitavanje, prikazivanje, izvođenje, prenošenje ili pohranu računalnog programa za koje je potrebno takvo reproduciranje, prijevod, prilagodbu, obradu i bilo koju drugu izmjenu računalnog programa te reproduciranje rezultata tih izmjena, s time da prava osobe koja je izmijenila program ostaju nedirnuta i distribucije izvornika ili primjeraka računalnog programa, u bilo kojem obliku, kao i njihovo iznajmljivanje.

7.3. Svaki Natjecatelj koji je predao rješenje žiriju na ocjenjivanje potvrđuje i jamči da je nositelj svih autorskih i/ili srodnih prava i/ili prava intelektualnog vlasništva na predanom rješenju kao i da predano rješenje ne povređuje bilo koja prava trećih strana.

7.4. Natjecatelj potvrđuje i jamči da treća strana neće prema Organizatorima isticati bilo kakve zahtjeve vezane uz rješenje s kojim je Natjecatelj nastupio na natjecanju.

7.5. Organizatori prijavljene rezultate svih Natjecatelja mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet…).

8. PRIHVAĆANJE PRAVILA

8.1. Svaki Natjecatelj podnošenjem prijave pristaje na primjenu ovih Pravila kojima se utvrđuju međusobne obveze Organizatora i Natjecatelja.

8.2. Sudjelovanje je dobrovoljno, a Natjecatelji nisu dužni platiti nikakvu naknadu.

8.3. Organizatori imaju pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati bilo kojeg Natjecatelja ako posumnja na kršenje zakonskih propisa koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.

8.4. Prihvaćanjem pravila sudjelovanja, Natjecatelji se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

9. SPOROVI

9.1. U slučaju spora između Organizatora i Natjecatelja, nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

9.2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba protiv Organizatora pokrene bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih, intelektualnih ili drugih prava vezanih uz prijavljene rezultate, kao i vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u produciranim radovima, Natjecatelj se obvezuje pridružiti takvom postupku i potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatore od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku, trećoj strani i Organizatorima nadoknaditi svu nastalu štetu, uključujući ali ne i ograničeno na sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog, arbitražnog ili administrativnog postupka.

10. MOGUĆNOST PREKIDA NATJECANJA

Natjcanje može biti prekinuto ili izmijenjeno u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja u kojem slučaju se isključuje bilo kakva odgovornost Organizatora za štetu.