PORUKA O PRIVATNOSTI

Poruka o privatnosti

Zajednički Voditelji obrade su:
 • Udruga Hrvatski nezavisni izvoznici softvera (Croatian Independent Software Exporters)
  Koturaška 47
  10 000 Zagreb
  info@cisex.org

 • AIRT TECHNOLOGIES d.o.o.
  Vladimira Nazora 16
  10 000 Zagreb

 • Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora
  Kaštel 24
  51551 Veli Lošinj

Svrhe obrade osobnih podataka jest:
 • organizacija natjecanja Croatian AI League 2020/2021
Osobni podaci se prikupljaju:

Izravno od pojedinca u trenutku prijave na natjecanje (slanjem natjecateljskog modela na server).

Obrada obuhvaća sljedeće kategorije ispitanika i osobnih podataka:
 • sudionici natjecanja Croatian AI League 2020/2021:
  • punoljetne fizičke osobe
  • maloljetne fizičke osobe starije od 16 godina
 1. ime i prezime
 2. e-mail adresa
 3. korisničko ime
Obrada podrazumijeva sljedeće aktivnosti:
 • prikupljanje i pohrana korisničkih podataka radi kreiranja korisničkog računa za sudjelovanje na natjecanju
 • informiranje sudionika o tijeku i fazama natjecanja
 • identifikacija pobjednika natjecanja
 • objava korisničkih imena sudionika na rang listama
Pravna osnova

Kao pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka Zajednički Voditelji koriste legitimni interes. Obrada osobnih podataka je nužna za pristupanje natjecanju kreiranjem korisničkog računa, osiguranje transparentnosti natjecanja te za identifikaciju sudionika i pobjednika natjecanja. Bez pružanja osobnih podataka nije moguće pristupiti natjecanju.

Kategorije primatelja osobnih podataka

Imena i prezimena sudionika bit će dostupna točno određenim ovlaštenim osobama Zajedničkih Voditelja obrade. Rang lista s korisničkim imenima sudionika će biti javna. Imena i prezimena pobjednika natjecanja će biti dostupni javnosti kroz objave u medijima za što će biti pribavljena posebna privola. Podaci ostalih sudionika neće se dijeliti s trećim stranama.

Sigurnost i razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci će se čuvati na serverima unutar Europske unije i neće se prenositi u treće zemlje. Čuvat će se na siguran način kombinacijom tehničkih i organizacijskih mjera (ograničenje pristupa osobnim podacima, enkripcijom, mjerama fizičke sigurnosti i sl.).
Podaci će se čuvati u razdoblju od godine dana od završetka natjecanja nakon čega će biti obrisani.

PRAVA ISPITANIKA

1. Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a Zajednički Voditelji obrade će obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osobni podaci vise nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,
 • ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
 • ispitanik uloži prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa društva za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka,
 • osobni podaci nezakonito su obrađeni,
 • osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.
2. Pravo na pristup podacima

Ispitanik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju Ii se njegovi osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni i sl.

3. Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave. Dodatno, ispitanici imaju obvezu ažuriranja osobnih podataka u poslovnom odnosu s društvom.

4. Pravo na prijenos podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Zajedničkim Voditeljima obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade. Potrebno je uzeti u obzir da se pravo prijenosa odnosi isključivo na osobne podatke ispitanika.

5. Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U takvom slučaju Zajednički Voditelji obrade više ne smiju obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. U odnosu na obradu osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga. Ako se donošenje odluka temelji na automatskoj obradi podataka, ono se provodi sukladno Uredbi.

6. Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od društva tražiti pravo na ograničenje obrade u slučaju da:

 • osporava točnost osobnih podataka,
 • smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, te
 • u slučaju kada je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze Ii legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

NAČIN OSTVARENJA PRAVA

lspitanik ima pravo u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od prethodno navedenih prava. Zajednički Voditelji obrade će informacije zatražene putem ovog zahtjeva pružiti najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, a zbog velikog broja zaprimljenih zahtjeva te zbog njihove složenosti, rok se može produžiti za dodatna dva mjeseca. Ako Zajednički Voditelji obrade ne postupi po zahtjevu ispitanika najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, obavijestit će ispitanika o razlozima produljenja roka za očitovanje.

PRITUŽBA

lspitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) u slučaju kada smatra da su njegova prava povrijeđena.

NAKNADA ŠTETE

Ispitanik koji je pretrpio štetu zbog kršenja Uredbe ima pravo na naknadu štete u postupku pred sudom opće nadležnosti.

TROŠKOVI

Zahtjevi ispitanika rješavaju se bez naknade osim ako su neutemeljeni ili pretjerani u kojem slučaju Zajednički Voditelji obrade ima pravo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti.

KONTAKT

Ispitanik svoje osobne podatke ima pravo pregledati odnosno ažurirati, a ukoliko želi i trajno izbrisati. Dodatne informacije o politici zaštite osobnih podataka ispitanik može zatražiti na email adresu info@cisex.org, a na istu se adresu može obratiti i za ispunjavanje svojih prava na privatnost i zaštitu osobnih podataka.